SENARAI MAJIKAN

SENARAI NAMA MAJIKAN YANG LAYAK MEMOHON & POTONGAN GAJI YANG DIBENARKAN
P/s : SEBARANG PERUBAHAN DAN INFORMASI TERBARU AKAN DIBERITAHU KELAK

1.                Amanah Ikhtiar Malaysia  40%

2.                Amanah Raya Bhd (ARB) 50%

3.                Badan Perhubungan UMNO MAX=5THN, RM20K 60%

4.                Bank Pertanian Malaysia. 60%

5.                Dapat Vista (M) Sdn. Bhd. 50%

6.                Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) 60%

7.                Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 60%

8.                Electronic Media Airtime Services Sdn Bhd 50%

9.                Estet Pebebun Kecil Sdn Bhd. (ESPEK) 50%

10.                 FELCRA BHD. 40%

11.                 Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM) 60%

12.                 INFOJUTA Sdn. Bhd. 50%

13.                 Institut Agama Islam Negeri Kedah 50%

14.                 Institut Integriti Malaysia 60%

15.                 Institut Jantung Negara Sdn Bhd 60%

16.                 Institut Kefahaman Islam Malaysia 60%

17.                 Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian (MARDI) 60%

18.                 Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 60%

19.                 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) 60%

20.                 Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) 60%

21.                 Jabatan Agama Islam Melaka 60%

22.                 Jabatan Ketua Menteri Negeri Melaka 60%

23.                 Jabatan Mufti Selangor 30%

24.                 KAS Aman Rinba Sdn Bhd 50%

25.                 KAS Industries Sdn Bhd 50%

26.                 Kolej Poly Tech-Mara Sdn Bhd 50%

27.                 Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin 60%

28.                 Kolej Universiti Islam Malaysia 50%

29.                 Kolej University Kejuruteraan Utara Malaysia 60%

30.                 Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia 60%

31.                 Kolej University Teknologi Malaysia (KUSTEM) 60%

32.                 Kolej University Teknologi Tun Hussein Onn 60%

33.                 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 60%

34.                 Lembaga Air Perak 50%

35.                 Lembaga Akreditasi Negara 60%

36.                 Lembaga Getah Malaysia 50%

37.                 Lembaga Hasil Dalam Negeri (KHDN) 60%

38.                 Lembaga Kayu Dan Perindustrian Malaysia 60%

39.                 Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia 60%

40.                 Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) 60%

41.                 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kedah 40%

42.                 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 60%

43.                 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 60%

44.                 Lembaha Pertubuhan Peladang Johor 40%

45.                 Lembaha Pertubuhan Peladang Negeri Kedah 60%

46.                 Majlis Agama Islam Pulau Pinang 40%

47.                 Majlis Daerah Hulu Selangor 30%

48.                 Majlis Daerah Kerian Perak 60%

49.                 Majlis Daerah Kuala Langat Selangor 60%

50.                 Majlis Daerah Kulai Johor 60%

51.                 Majlis Daerah Lipis Pahanag 60%

52.                 Majlis Daerah Maran Pahang 60%

53.                 Majlis Daerah Muar Johor 60%

54.                 Majlis Daerah Tanjung Malim Perak 60%

55.                 Majlis Daerah Tapah Perak 60%

56.                 Majlis Perbadanan Alor Gajah Melaka 60%

57.                 Majlis Perbadanan Batu Pahat 60%

58.                 Majlis Perbadanan Ampang Jaya Selangor 60%

59.                 Majlis Perbadanan Kampar Perak 40%

60.                 Majlis Perbadanan Kangar Perlis 60%

61.                 Majlis Perbadanan Kelang Selangor 60%

62.                 Majlis Perbadanan Kuala Terengganu, Terengganu 60%

63.                 Majlis Perbadanan Kuantan Pahang 60%

64.                 Majlis Perbadanan Melaka 60%

65.                 Majlis Perbadanan Nilai Negeri Sembilan 60%

66.                 Majlis Perbadanan Petaling Jaya Selangor 60%

67.                 Majlis Perbadanan Port Dickson Negeri Sembilan 60%

68.                 Majlis Perbadanan Pulau Pinang 60%

69.                 Majlis Perbadanan Seberang Perai Pulau Pinang 60%

70.                 Majlis Perbadanan Selayang Selangor 60%

71.                 Majlis Perbadanan Sepang Selangor 30%

72.                 Majlis Perbadanan Seremban Negeri Sembilan 40%

73.                 Majlis Perbadanan Subang jaya Selangor 60%

74.                 Majlis Perbadanan Taiping Perak 60%

75.                 Majuikan Sdn Bhd 50%

76.                 Maktab Kerjasama Malaysia 60%

77.                 Malaysia Airport Bhd (MAB) 50/60%

78.                 Malaysia n Biotechnology Corporation Sdn Bhd 50%

79.                 Malaysian Industrial-Gov Group For High Tech (MIGHT) 60%

80.                 MAEDEC BHD 60%

81.                 MATRADE 60%

82.                 NARSCO Holdings Bhd 60%

83.                 Pejabat Pupuk Semangat NG Terenganu 60%

84.                 Perbadanan Air Melaka Sdn Bhd 50%

85.                 Perbadanan Angkatan Tentera Malaysia (PERHEBAT) 60%

86.                 Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd 50%

87.                 Perbadanan Bioteknologi Melaka 60%

88.                 Perbadanan Harta Intelek Malaysia 40%

89.                 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis 60%

90.                 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Kraftangan Malaysia 40%

91.                 Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 60%

92.                 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 60%

93.                 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 60%

94.                 Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor 60%

95.                 Perbadanan Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana 60%

96.                 Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak 60%

97.                 Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor 60%

98.                 Perbadanan PUTRAJAYA 60%

99.                 Perbadanan Stadium Merdeka 60%

100.                 Perbadanan Stadium Darul Makmur 60%

101.                 Perbadanan Taman Negara Johor 60%

102.                 Perbadanan Urus Air Selangor (PUAS) 50%

103.                 Pencetakan National Bhd 60%

104.                 Perpustakaan Daerah Gombak Selangor 60%

105.                 Pertubuhan Berita National (BERNAMA) 60%

106.                 Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 60%

107.                 Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd 25/50%

108.                 Pihak Berkuasa empatan Pasir Gudang Johor 60%

109.                 POS Malaysia Bhd 50%

110.                 Projek Lebuhraya Utara Selatan Malaysia (PLUS) 50%

111.                 Puncak Niaga Sdn Bhd 50%

112.                 Pusat Giat Mara Sdn Bhd 50%

113.                 Pusat Perubatan University Malaya (PPUM) 60%

114.                 Pusat Produktiviti Negara (NPC) 60%

115.                 RISDA 60%

116.                 Senai Airport Terminal Sdn Bhd. 60%

117.                 SIRIM BHD 60%

118.                 Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 60%

119.                 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 60%

120.                 Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 60%

121.                 Syarikat Air Johor Sdn Bhd 50%

122.                 Syarikat Perumahan Negara Bhd 60%

123.                 Television Airtime Services Sdn Bhd 50%

124.                 Tenaga National Berhad (TNB) 50%

125.                 Terenganu Advance Technical Institute 60%

126.                 Umpan Jaya Sdn Bhd 50%

127.                 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) 60%

128.                 Universiti Kebangsaan Malysia (UKM) 60%

129.                 Universiti Malaya (UM) 60%

130.                 Universiti Putra Malaysia (UPM) 60%

131.                 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 60%

132.                 Universiti Sains Malaysia (USM) 50%

133.                 Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd 60%

134.                 Universiti Teknology Mara (UTM) 60%

135.                 Universiti Utara Malaysia (UUM) 60%

136.                 Umpan Jaya Sdn Bhd 50%

137.                 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA) 50%

138.                 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 60%

139.                 Universiti Malaya (UM) 60%